PAYROLL & PERSONEELS-ADMINISTRATIE

Wordt u geconfronteerd met één van onderstaande vragen of situaties, neem dan zeker contact op.

Heeft u als KMO niet de vereiste kennis en know-how in huis ? Zal uw vaste medewerker een tijdje “out” zijn en wenst u een vervanging met kennis van zaken? Heeft u tijdelijk extra workload omwille van een overname / sluiting / … ?

Detachering van een (tijdelijke) expert in hard HR

Terzetto kan zowel grote als kleine bedrijven ondersteunen bij de verwerking van de payroll en de personeelsadministratie. Deze ondersteuning kan tijdelijk of structureel, voltijds of slechts enkele dagen per maand. Het is mogelijk om de volledige payroll en personeelsadministratie aan de experten van Terzetto over te laten of slechts enkele afgelijnde taken.

Alleszins vertrekken we steeds vanuit de noden van de klant, in combinatie met wetgeving & nieuwigheden en met oog voor optimalisatie en efficiëntie. Terzetto kan tevens de interne processen doornemen en adviezen formuleren mbt interne policies, fiscaalvriendelijk verlonen en optimalisatie van de werking.

Een greep uit te mogelijkheden:
 • Opvolging aan- & afwezigheden
 • Beheer in- & uitstroom
 • Beheer persoonlijke & professionele wijzigingen
 • Beheer schorsingen
 • Beheer medewerkersdossiers
 • Maandelijkse loonsverwerking en controle
 • Expert processen: vakantiegeld, decemberafrekening, eindejaarspremie, verwerking flexibel income plan, ….
 • Payroll controle en audit
 • Rapportage en budgettering
 • Aanspreekpunt medewerkers en managers
 • Opmaak payroll handboek en checklists
 • Payroll management

HR PROJECTEN & OPLEIDINGEN

Wordt u geconfronteerd met één van onderstaande vragen, neem dan zeker contact op

Ik wil een op maat gemaakte opleiding voor (één van) mijn medewerkers rond payroll ? Mijn bedrijf fusioneert en ik wil de loon- en arbeidsvoorwaarden vergelijken en op elkaar afstemmen ? Wij implementeren een nieuwe tijdsregistratie en willen hierbij ondersteuning.

Inzetten van een expert op een specifiek HR project

Terzetto kan zowel grote als kleine bedrijven ondersteunen bij specifiek HR traject. Deze ondersteuning kan voltijds of slechts enkele dagen per maand. Wenst u ondersteuning in een specifiek topic of specifiek project rond hard HR ? Een expert van Terzetto kan van u dit overnemen en volledig uitwerken of kan u hierin ondersteunen. Tevens kan Terzetto, specifiek voor uw onderneming, een opleiding voorzien voor u en uw medewerkers. 

Een greep uit te mogelijkheden:
 • Overgang naar een nieuw sociaal secretariaat
 • Overgang naar nieuwe tijdsregistratie
 • Berekenen vakantierechten 
 • Opleiding vakantiegeld berekening 
 • Audit payrollproces met oog op SOX-compliance en controlemechanismen
 • Collectief ontslag
 • Fusionering en harmonisering arbeidsvoorwaarden 
 • ….

AUDIT & PROCESS OPTIMALISATIE

Wordt u geconfronteerd met één van onderstaande vragen, neem dan zeker contact op

Indien mijn personeelsmedewerker plots uitvalt, is er geen back-up of info voorhanden om de payroll te laten verderlopen ? Zijn mijn policies en interne afspraken nog compliant met de wetgeving? Zijn deze geoptimaliseerd in het kader van alternatieve verloningen ?

Inzetten van een expert in hard HR ter optimalisatie van uw diensten

Terzetto kan zowel grote als kleine bedrijven ondersteunen bij het in kaart brengen van de werking en het optimaliseren hiervan. Deze ondersteuning kan gebeuren in het kader van ondersteuning bij payroll en personeelsadministratie of kan als losstaand project worden gepland. Elk bedrijf heeft eigen policies, richtlijnen en afspraken, vaak met nog “enkele” historisch gegroeide uitzonderingen en elk bedrijf heeft “gewoonten”, door de jaren heen gegroeid.

Terzetto kan u ondersteunen in het verzamelen en bundelen van al deze afspraken en gebruiken. Dit om enerzijds te zorgen voor kennisborging binnen uw bedrijf en anderzijds om een analyse te maken van mogelijke verbeteringen.

Onze experten kunnen voor u een “handboek” opmaken met de volledige documentatie van uw interne afspraken, de toepasselijke loonelementen en een beschrijving van alle interne processen. Indien u dit wenst maken wij enkele aanbevelingen, zowel mbt de interne policies alsook naar interne werkwijze en leveren wij checklists aan om uw processen mee te borgen.

ADVIES & COACHING HARD HR

Wordt u geconfronteerd met één van onderstaande vragen of situaties, neem dan zeker contact op

Ik wil graag mijn loonbeleid onder de loep nemen en nagaan of er mogelijkheden zijn tot alternatieve verloning ? Ik wil mijn hard HR medewerkers naar een hoger niveau tillen door begeleiding en training on-the-job ?

Inzetten van een expert in hard HR voor advies of coaching op uw maat

Terzetto kan zowel grote als kleine bedrijven ondersteunen met advies op coaching op maat. Deze ondersteuning kan tijdelijk of structureel, voltijds of slechts enkele dagen per maand. De experten van Terzetto zijn thuis in alle aspecten van hard HR en kunnen u ondersteunen en adviseren met betrekking tot alle aspecten van hard HR. Zij zullen dit steeds doen vanuit uw specifieke vraagstelling en uw specifieke situatie.

Een greep uit te mogelijkheden:
 • Sparringpartner bestuurder KMO mbt HR beleid
 • Coaching van een nieuwe HR medewerker
 • Begeleiding van uw medewerkers bij expert processen
 • Alternatieve (fiscaalvriendelijke) verloning