Verlofrechten berekenen

Deze tool zal u helpen de verlofrechten correct te berekenen in het begin van het kalenderjaar of te herrekenen op het ogenblik dat uw medewerkers, in de loop van het jaar, van tewerkstellingsbreuk wijzigt.

Er kunnen meerdere, verschillende tewerkstellingsbreuken worden ingegeven en dit zowel in het vakantiedienstjaar als in het vakantiejaar. Hiernaast kan u tevens niet gelijkgestelde dagen opnemen en, bij een herrekening, reeds eerder genomen wettelijke vakantiedagen.
Dit moet u toelaten ook de meer uitdagen berekeningen tot een goed einde te brengen en herrekeningen in de loop van het jaar zonder problemen door te voeren.

Wenst u verdere informatie, aarzel niet even contact te nemen. Zo kunnen wij onder meer, indien gewenst kunnen wij u aanvullend de uitgebreide (technische) rekenregels waarmee u rekening moet houden bezorgen, de tool uitbreiden met ADV / bedrijfseigen vakantiedagen of maken wij een opleiding om deze spelregels met voorbeelden toe te lichten – dit kan allemaal op maat van uw organisatie en specifieke vraagstelling.