Verlofrechten van uw medewerkers – ziet u de tellers nog door de wijzigingen ?

Deeltijds werken wint nog steeds aan populariteit en meer en meer wijzigen medewerkers in de loop van hun carrière hun tewerkstellingsbreuk om deze zo goed mogelijk af te stemmen op hun gezin / work-life balance / … In 2021 werkte maar liefst 26,5% van alle loontrekkenden in België minimaal enkele maanden deeltijds.

Medewerkers zullen steeds vaker enkele maanden 1/5de tewerkstelling afwisselen met periodes van voltijds werken, periodes van volledige onderbreking of bijvoorbeeld 90% tewerkstelling. 

Deze wijzigingen hebben niet enkel een impact op de verlofrechten van de medewerkers in het volgende (vakantie)jaar, maar zullen ook in het huidige jaar aanleiding geven tot de herrekening van het resterend saldo wettelijke vakantie. 

De ervaring leert ons dat de herrekening van de verlofrechten vaak over het hoofd wordt gezien of aanleiding geeft tot de nodige kopzorgen. 

Het is dan ook een feit dat deze berekening niet evident is. Er moet o.m. rekening worden gehouden met de prestaties in het voorgaande jaar, de tewerkstellingsbreuk(en) in het huidige jaar en reeds genomen verlofrechten per tewerkstellingsbreuk. 

Op onze website (www.terzetto.be/free-goodies/) kan u gratis een rekenblad downloaden dat deze berekening voor u zal maken. U geeft de tewerkstellingsgegevens en de genomen wettelijke vakantie in en zal als resultaat de resterende vakantierechten terugvinden. 

Deze tool zal u helpen de verlofrechten correct te berekenen in het begin van het kalenderjaar of te herrekenen op het ogenblik dat uw medewerkers, in de loop van het jaar, van tewerkstellingsbreuk wijzigen.

Wenst u verdere informatie, aarzel niet even contact te nemen. Zo kunnen wij u onder meer aanvullend de uitgebreide (technische) rekenregels, waarmee u rekening moet houden, bezorgen, de tool uitbreiden met ADV / bedrijfseigen vakantiedagen of een opleiding voorzien om deze spelregels met voorbeelden toe te lichten – dit kan allemaal op maat van uw organisatie en specifieke vraagstelling. 

Post A Comment